« Tilbage

Forskningens Døgn

Skrevet d. 05/04-2018 af: Berit Andersen

HVAD HAR
”Velfærdsstaten og flygtningene”,
”Kemi, der helbreder” og
”Organisations kulturens betydning for sygefravær” TIL FÆLLES? 
- de er alle emner til forskningens døgn. 

Forskningens døgn onsdag den 25. april 2018 i auditoriet på Innovest, Ånumvej 28, 6900 Skjern

PROGRAM
08.45 – 09.00 Velkomst ved Lennart Qvist – formand for Videnudvalget

09.00 – 10.00 Den danske velfærdsstat, flygtningene og andre indvandrere v/ professor, dr. polit Niels Kærgaard
Den danske velfærdstat bygger på en ide om, at de stærkeste skuldre skal bære de tungeste byrder, mens de svage skal hjælpes. Men kan en sådan samfundsmodel opretholdes? Vil man bevare en velfærdsstat, der omfatter alle i landet, er man nødt til at lægge stramme restriktioner på indvandringen, men det kan være skadeligt for integrationen. Stramningerne kan frustrere og demoralisere indvandrerne. Og vi har jo også forpligtelser til at tage os af forfulgte flygtninge. Denne problemstilling analyseres i dette foredrag i lyset af de aktuelle flygtningestrømme, og forskellige løsningsmuligheder som den danske og den svenske diskuteres.

10.00 – 10.30 Pause (forfriskning)

10.30 – 12.00 Kemi, der helbreder, v/ professor emeritus Mikael Begtrup
Lægemidler skal helst virke helt præcist og uden bivirkninger. Kroppen skal let kunne optage dem, og der skal tages hensyn til resistensudvikling samt stigende krav til renhed og miljøhensyn. Hør om målrettede lægemidler med kompliceret struktur, der, som missiler, kan styres til det syge område.

12.00 – 13.00 Pause (frokost) Mulighed for en rundvisning i Innovest

13.00 – 15.30 Organisationskulturens betydning for sygefravær i den offentlige plejesektor, v/ lektor og ph.d. Kim Lee
Har du undret dig over, hvordan det kan være, at der blandt to tilsyneladende ens hjemmeplejegrupper er stor forskel i sygefravær? Har du undret dig over, hvordan det kan være, at den ’dårlige kultur’ nogle gange ’bor i væggene’ i nogle plejeboliger? Har du undret dig over, hvordan det kan være, at kulturen kan være så svær at ændre på blandt SOSU-personalet? Ovenstående er nogle af de punkter, der berøres i oplægget. Ud fra et antropologisk perspektiv præsenteres forskellige forklaringer på de tre spørgsmål. Herudover ses der på, hvordan der kan arbejdes med kulturen – særligt i forhold til at nedbringe korttidssygefravær.

Der vil blive serveret lidt godt til ganen i pauserne. 
Det er gratis at deltage. 
Arrangementet er åbent for alle. 
Man behøver ikke at deltage hele dagen, men kan vælge, hvad man har lyst til. 

Kommunens Videnudvalg støtter arrangementet.