Ideen blev født helt tilbage i marts 2004 i det daværende Skjern Kommune. Frem mod 2006 blev der arbejdet med projektering af et innovationscenter, hvor de første forhindringer viste sig. Skov- og Naturstyrelsen gør indsigelser overfor det 50 meter høje byggeri, som var planlagt placeret ved Dommergården i Skjern. En lang række møder med staten fandt sted i forsøget på at finde en løsning, men i 2008 traf daværende miljøminister Troels Lund Poulsen den endelige beslutning om, at placering af et tårn på 40-50 meter på det påtænkte sted ikke var foreneligt med de nationale interesser i Skjern-å-dalen.

I 2009 blev opgaven med at realisere et innovationscenter overdraget til Ringkøbing Fjord Erhvervsråd. Sonderinger rundt om i kommunen viste at Ringkøbing-Skjern Forsyning gik med overvejelser om et nyt domicil. Hermed var dialogen skabt mellem de parter, der nu bygger Innovest.

Udfordringerne for det kommende innovationscenter var imidlertid endnu ikke ovre. I slutningen af 2010 viser det sig, at heller ikke det nye projekt kan placeres ved Dommergården grundet problemer med mulig forurening på grunden.

I løbet af 2011 stifter Ringkøbing Fjord Erhvervsråd den erhvervsdrivende fond, til at varetage byggeri og drift af innovationscentret. Ringkøbing-Skjern Kommune beslutter at understøtte fondens arbejde med etableringen af innovationscentret, og samtidig begyndte et nyt projekt at tage form.