EU's landbrugspolitik og klimaambitioner

EU's landbrugspolitik og klimaambitioner

EU’s landbrugspolitik og klimaambitioner

EU’s landbrugspolitik har gradvist ændret sig over tid i takt med at samfundets behov har ændret sig. Der er stigende fokus på, at europæisk landbrug skal bidrage til at løse de mange globale bæredygtighedsmål. Der er i den nuværende landbrugspolitik fokus på at opfylde miljø- og biodiversitetsmålsætninger. Dette opnås på flere måder, dels gennem krydsoverensstemmelse og dels gennem særlige krav til dyrkningen og gennem støtte til visse landbrugsformer. Med den nye forslag til den fælles EU landbrugspolitik lægges der vægt på også at bidrage til at løse klimakrisen. Dette er i overensstemmelse med EU Kommissionens nye grønne målsætning, og det må forventes at de markante danske klimaambitioner vil betyde at Danmark i størst mulig omfang vil benytte EU’s nye landbrugsordninger til at mindske landbrugets klimabelastning.