EU's landbrugspolitik og klimaambitioner

EU's landbrugspolitik og klimaambitioner

En inspirerende forelæsning for dig der er landmand, arbejder i landbruget eller blot har interesse heri.
Her kan du bl.a. blive klogere på, hvordan dansk landbrug forventes at tilpasses sig de store danske klimaambitioner, en fælles EU landbrugspolitik og EU Kommissionens nye grønne tiltag.
EU’s landbrugspolitik har gradvist ændret sig over tid i takt med at samfundets behov har ændret sig.
Der er stigende fokus på, at europæisk landbrug skal bidrage til at løse de mange globale bæredygtighedsmål.
Der er i den nuværende landbrugspolitik fokus på at opfylde miljø- og biodiversitetsmålsæt-ninger.
Dette opnås på flere måder, dels gennem krydsoverensstemmel-se og dels gennem særlige krav til dyrkningen og gennem støtte til visse landbrugsformer.
Med den nye forslag til den fælles EU landbrugspolitik lægges der vægt på også at bidrage til at løse klimakrisen. Dette er i overensstemmelse med EU Kommissionens nye grønne målsætning, og det må forventes at de markante dan-ske klimaambitioner vil betyde at Danmark i størst mulig omfang vil benytte EU’s nye landbrugs-ordninger til at mindske landbrugets klimabelastning.
Forelæsningen er led i Europa-Nu’s forskerturné 2020.

Billetten købes her