Fuldtidsuddannelser

I Innovest kan du læse til markedsføringsøkonom.
Uddannelsen er 2-årig, og den er opdelt i 4 semestre.
Vi har et hold som er i gang med 1. og 2. semester, og vi har et hold som er på 3. og 4. semester.
Det er Erhvervsakademi MidtVest som forestår undervisningen, og de studerende er også i Herning en gang imellem, hvor de har fælles lektioner med de studerende der.
Det meste af tiden studerer de dog her i Innovest.
Der er også praktikophold i løbet af forløbet, og den foregår typisk lokalt, idet en lang række lokale virksomheder bakker op om uddannelsen, blandt andet ved at stille praktikpladser og relevante projektopgaver til rådighed. 

Markedsføringsøkonomudd.