Fuldtidsuddannelse: Markedsføringsøkonom

Synes du, at salg og markedsføring er spændende? Så er uddannelsen til markedsføringsøkonom måske noget for dig – og du kan tage uddannelsen i Innovest.

Med den toårige uddannelse til markedsføringsøkonom tilegner du dig viden inden for blandt andet international markedsføring, kommunikation, økonomi og erhvervsret. Undervejs i uddannelsen er der også indlagt et praktikophold.

Flere lokale virksomheder stiller caseopgaver og praktikpladser til rådighed for studerende på uddannelsen, og du får dermed rig mulighed for at prøve det, du lærer, af i praksis og samtidig blive bekendt med erhvervslivet i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Det er Erhvervsakademi MidtVest, som står for undervisningen, mens Innovest stiller lokaler og rammer til rådighed. Der vil dog også være enkelte undervisningsdage i Herning, men størstedelen af undervisningen foregår i Innovest.

Du kan læse mere om uddannelsen hos Erhvervsakademi MidtVest.

Markedsføringsøkonomudd.