Det hele menneske

Det hele menneske

Foredragsholder: Peter Thybo

I takt med en stigende kompleksitet i sygdomsudviklingen i Danmark, er vi nødt til at se det særlige og unikke i det enkelte menneskes livssituation for at kunne hjælpe bedst muligt for bedre sundhed og trivsel – både fysisk og mentalt. Derfor er begrebet 'det hele menneske' mere relevant end nogensinde før, når vi ønsker at kunne lægge år til livet og liv til årene.

Begrebet 'det hele menneske' er gennem årtier blevet flittigt anvendt af mange forskellige faggrupper, men uden at det står helt tydeligt, hvad begrebet egentlig indeholder. Derfor er der behov for at revitalisere, præcisere og videreudvikle begrebet i de sundhedspædagogiske indsatser.

Denne aften præsenteres en helt ny model for 'det hele menneske'. Den bygger på et stort udviklingsarbejde – og 35 års praksiserfaringer inden for sundhed og trivsel – der viser, hvordan man kan favne menneskers komplekse livssituationer, håb og drømme samt skabe en effektiv og empatisk indsats, der styrker handlekompetence og evner til at mestre eget liv.

Forelæsningen bygger på bogen 'Det hele menneske: Lup på sundhedspædagogik i praksis' (Hans Reitzels Forlag). Bogen er blevet en grundbog på diplommoduler inden for sundhedspædagogik og er en selvstændig opfølger til bogen 'Det Dobbelte KRAM'

Billetten købes her