Kursuslokale - 03.08 Edward de Bono

I lokalet er der små 2-personers borde med plads til ca. 36 personer
Udstyr: Projektor og digital tavle

Gruppeopstilling
36 personer

Hesteskoopstilling
24 personer

Klasseopstilling
36 personer

Biografopstilling
60 personer