Kursuslokale - 03.04 Kofi Annan

I lokalet er små 2-personers borde og plads til ca. 20 personer
Udstyr: Projektor og digital tavle

Gruppeopstilling
20 personer

Hesteskoopstilling
20 personer

Klasseopstilling
20 personer

Biografopstilling
30 personer