Innovest er inspireret af naturen ...

Solens vandring over engene i Skjern Å dalen går igen i farvevalget i Innovest.
Farvespektret skifter fra orange over gul og frem til den røde farve i aftensolen.
Bygningen vokser, så at sige, op af jorden, og græsset fortsætter helt op på taget på den 4 etager høje bygning. 

Indenfor lukkes lyset ind gennem mere end 800 vinduer, og man fornemmer årstidernes skiften, også selv om man sidder i et af de mange kontorer, grupperum eller undervisningslokaler.
Bygningens cirkulære form betyder, at man altid kigger ind mod midten, eller ud i verden udenfor, hvor den smukke vestjyske natur ligger, lige der. 

Bæredygtighed er tænkt ind helt fra starten, og materialerne er omhyggeligt valgt ud fra principperne om genanvendelse, minimalt klimaaftryk, miljø, godt indeklima osv. Innovest er en af de første bygninger af sin art i Danmark, som har opnået en guldmedalje i henhold til den tyske DGNB-standard. 

Energiforbruget er minimalt, og en god del af energien kommer fra det tilhørende solcelleanlæg, ligesom ventilation og nedkøling om sommeren, sker delvist med hjælp fra den vandforsyningsledning som passerer gennem bygningen og videre ud til borgerne i byen. 

Forskellige innovative løsninger i byggeriet, går op i en højere enhed, og her har lokale virksomheder medvirket på forskellig vis.
ØSB har leveret specielt udviklede betonelementer med ultra høj isoleringsevne, og betongulvene er fra VESLA, medens det er Troldtekt, som har leveret loftsbeklædningen.
Alt sammen noget der har bidraget til en fremragende akustik i bygningen. Noget der roses meget af brugerne. 
Lys og varme, samt ventilation og solafskærmning er styret af intelligente systemer, og i alle undervisningslokalerne findes moderne AV-udstyr, ligesom auditoriet er udstyret med den nyeste teknologi. Her kan op til 161 personer følge med i præsentationer på det store lærred, og foredragsholderen kan via skærme orientere sig om hvad der foregår på det store lærred, uden at skulle vende ryggen til publikum. 

Den store foyer præges af den flotte bambustrappe, som er et arkitektonisk mesterværk, og hele vejen til toppen, kan de besøgende nyde den store plantevæg, hvor næsten 3000 planter sørger for et godt indeklima i lokalet. 
Den store parkeringsplads udenfor Innovest følger bygningens runde form, og her er der plads til 200 biler.
Det sker ofte, at p-pladsen er fyldt helt op, og det er naturligvis et udtryk for, at der foregår mange aktiviteter i Innovest.
Som et nyt tiltag, har vi nu også fået installeret 4 ladestandere til el-biler. Dels fordi vi gerne vil give et bidrag til klimaet, men bestemt også fordi vi gerne vil servicere vore gæster, som i stigende grad har efterspurgt denne service.