Kursuslokale - 03.15 Churchill

I lokalet er der små 2-personers borde med plads til ca. 20 personer
Udstyr: Projektor og digital tavle

Gruppeopstilling
20-24 personer

Hesteskoopstilling
18 personer

Klasseopstilling
24 personer

Biografopstilling
30 personer