Forskningens Døgn 2019

Her kan du se 10 spændende foredrag i forbindelse med Forskningens Døgn.
Foredragene strækker sig over flere dage og afholdes forskellige steder i kommunen.
Alle er velkomne til foredragene. Foredragene er gratis - blot kræver det tilmelding.

  • Hvad er kvantemekanik - læs mere her
  • Liv i Universet - læs mere her
  • PISA - Læseunderundersøgelsen mange bruger, flere hader og stort set ingen kender til - læs mere her
  • Bakterier: Fra skurk til helt! - læs mere her
  • Når tillid fremmer inklusion, eksklusion og stress på arbejdspladsen - læs mere her
  • Dansk landbrugs fortid, nutid og fremtid - læs mere her
  • Hvorfor er der så stor social ulighed i sundhed i Danmark - læs mere her
  • Sund fitness - motion som medicin - læs mere her
  • Fedme og diabest: Blot et spørgsmål om livsstil? - læs mere her
  • Kan man smage, at guleroden er fra Lammefjorden? - læs mere her

 

Onsdag den 24. april

Hvad er kvantemekanik?

Foredragsholder: Niels Jakob Søe Loft

Tidspunkt: Onsdag den 24. april kl. 9.00

Sted: Innovest, Ånumvej 28, 6900 Skjern 

I dette foredrag vil jeg på intuitiv vis illustrere nogle af kvantemekanikkens centrale idéer og give tilhørerne et indblik i naturvidenskabens fascinerende værksted.
Udviklingen af kvantemekanikken er uden tvivl en af det tyvende århundredes største videnskabelige bedrifter, og det er svært at overdrive dens betydning for moderne naturvidenskab og teknologi.
Alligevel har teorien ry for at være underlig, paradoksal og utilgængelig for den brede befolkning.
I mine øjne kunne intet være mere forkert: Kvantemekanikken er ganske logisk og konsistent, og teoriens centrale idéer og principper kan illustreres på intuitiv vis, så alle kan være med.
Ikke blot er kvantemekanikken fascinerende i sig selv, den er også et pragteksempel på videnskab, når det er bedst. Således gør samspillet mellem teoretikere og eksperimentalfysikere os klogere på verden, og hvad der starter som grundforskning, kan ende som nyttig teknologi.
Netop forskning i udnyttelse af kvantemekanik til brug i fremtidens teknologi er noget, jeg arbejder med til dagligt.

Book din plads her

 

Liv i Universet

Foredragsholder: Ib Lundgaard Rasmussen

Tidspunkt: Onsdag den 24. april kl. 10.15

Sted: Innovest, Ånumvej 28, 6900 Skjern

Hvem har ikke stillet spørgsmålet: Mon der findes liv andre steder i universet? Kom og hør om de helt store spørgsmål, når Ib Lundgaard Rasmussen fra DTU Space inviterer på en rejse til universets fjerneste afkroge.
Er der liv på andre planeter, eller er jorden specielt velegnet til at rumme liv? Krævede livet på jorden særlige forhold for at opstå? Er livet langt mere robust, end vi tidligere har forestilles os? Dette er spørgsmål, der har dannet udgangspunkt for mange spekulationer gennem tiden. 
Nu er spørgsmålene udgangspunktet for forskningen i astrobiologi.
Hvor skal vi lede? Er der liv andre steder i solsystemet? Hvilke af de over 4.000 planeter om andre stjerner, som vi allerede kender, har de største muligheder for at rumme liv?
Foredraget vil beskrive, hvad denne forskning går ud på, og se på forskningens resultater. Og så vil vi også komme omkring de nyeste fund. 

Book din plads her

 

Hvorfor er der så stor social ulighed i sundhed i Danmark?

Foredragsholder:Jørgen T. Lauridsen

Tidspunkt: Onsdag den 24. april kl. 14.30

Sted: Kantinen Sundhed og Omsorg, Rødkløvervej 4, 6900 Skjern

Danmark er et økonomisk og socialt meget lige land, hvor alle har fri og lige adgang til sundhedsydelser og behandling. Alligevel har vi en meget høj social ulighed i sundhed, forbrug af ydelser og kvalitet af behandlinger.
Det betyder, at selv om der formelt er lige muligheder for behandling for alle, så får fattige og socialt udsatte en ringere behandling. De lider af flere fysiske og psykiske sygdomme, og de dør før den mere velstillede del af befolkningen.
Foredraget diskuterer blandt andet, hvorfor formelle muligheder for udsatte borgere ikke er det samme som reelle muligheder. 
Eksempelvis mangler der praktiserende læger i udsatte områder, de udsatte borgere har ikke de fornødne kompetencer og gåpåmod til at kontakte sundhedsvæsenet,  sundhedsvæsenet er ikke klædt på til at takle socialt sårbare patienter osv.
Desuden er socialt udsatte borgere oftere ramt af multi- og kronisk sygdom kombineret med multipel social udsathed på flere parametre som arbejdsløshed, lav uddannelse, misbrug mm. Endelig spiller uddannelse (eller mangel på samme) en betydelig rolle i forhold til at gøre os mere eller mindre bevidste om vores muligheder og rettigheder.
Foredraget kan suppleres med slides, som toner det til den påtænkte målgruppes behov, eksempelvis kurser på højskoler, projekter i gymnasiet mm.

Book din plads her  

 

PISA – Læseundersøgelsen mange bruger, flere hader og stort set ingen egentlig kender

Foredragsholder:Jesper Bremholm

Tidspunkt:Onsdag den 24. april kl. 15.00

Sted: Innovest, Ånumvej 28, 6900 Skjern

Mange har klare holdninger til PISA, men kun de færreste ved reelt, hvad PISA mere præcist undersøger. Foredraget sætter fokus på PISA-undersøgelsen i læsning og forklarer, hvad den rent faktisk tester, og hvordan den gør det.
Brugen af PISA i den offentlige debat om skole og uddannelse foregår ofte på et uoplyst grundlag. Nogle debattører henviser til PISA som bevis for, at den danske folkeskole ikke præsterer godt nok. Andre udnævner PISA som årsagen til alverdens onder og problemer i uddannelsessystemet. Fælles er, at stort set ingen har reel indsigt i, hvad PISA-undersøgelsen tester, og hvordan den gør det.
I dette foredrag giver jeg en indføring i PISA-undersøgelsen i læsning. Jeg forklarer, hvilke elementer undersøgelsen består af, og hvordan den tester forskellige sider af elevers læsefærdigheder. Jeg giver også en videnskabelig forklaring på, hvad læsning er som hjælp til at forstå, hvorfor undersøgelsen ser ud, som den gør. Til slut diskuterer jeg styrker og svagheder ved PISA ud fra en sammenligning med de mange andre læsetests, der anvendes i den danske folkeskole.    

Book din plads her  

 

Torsdag den 25. april

Bakterier: Fra skurk til helt!

Foredragsholder: Shiraz A. Shah

Tidspunkt: Torsdag den 25. april kl. 13.00

Sted: Innovest, Ånumvej 28, 6900 Skjern

Da man opdagede bakterier blev de hurtigt til klassens slemme drenge, der skulle udryddes med sæbe og antibiotika. Nu betragtes de som vores bedste venner. Men hvad er bakterier egentlig, og hvorfor er de så vigtige for os?
Shiraz er seniorforsker på Dansk Børneastma Center, hvor han forsker i tarmfloraens betydning for vores sundhed. Han er en dygtig fortæller, og i oplægget vil han tage jer med på en rejse helt tilbage fra jordens skabelse og frem til vores højteknologiske tidsalder for at illustrere, hvor vigtige bakterier har været for hele udviklingen.
I 1800-tallet fandt man ud af, at bakterier var sygdomsfremkaldende, og siden har vi bekæmpet dem med næb og klør. Men de sidste ti års forskning viser os at antallet af "gode" bakterier langt overgår de "onde" bakterier. Er det måske på tide, at vi indstiller kampen og i stedet bruger bakterierne til at finde smarte løsninger, så vi kan leve sundere og mere miljørigtige liv?

Book din plads her  

 

Når tillid fremmer inklusion, eksklusion og stress på arbejdspladsen

Foredragsholder: Heidrun Knorr

Tidspunkt: Torsdag den 25. april kl. 15.00

Sted: Innovest, Ånumvej 28, 6900 Skjern

Tillid gør det muligt at etablere nye samarbejder, nye relationer med nye medarbejdere og ledere. Men samtidig kan tillid også ekskludere nogle medarbejdere, og hvis ikke tillid er koblet med autentisk interesse for den anden, kan det munde ud i stress.
I danske medier, ledelseskurser, institutioner og på arbejdspladser er tillid nærmest blevet til den mest efterspurgte ressource. Det er ikke så underligt, for tillidsfulde relationer gør det meget nemmere og mere effektivt at arbejde sammen. Vi kender alle fordelen ved at arbejde frit, men under ansvar. 
Men tillid kan også blive til en ekskluderende faktor, så nogle medarbejdere bliver udelukket af samarbejder, ikke får chance for forfremmelser og ikke må bidrage med deres viden og erfaringer. Derudover kan tillid munde ud i stress.
I mit oplæg tager jeg jer med på en rejse i tillidens tegn: Vi skal sammen se på tillid som et paradoks, og vi kommer til at diskutere dens lyse OG mørke sider.
Under oplægget trækker jeg på mange eksempler fra min forskning, som forgik i en dansk virksomhed og dens datterselskaber uden for Danmark. Der afrundes med nogle forslag til, hvordan tillidens mørke sider kan undgås lidt bedre.

Book din plads her  

 

Sund fitness – motion som medicin

Foredragsholder: Marina Aagaard

Tidspunkt: Torsdag den 25. april kl. 15.00

Sted: Ringkøbing-Skjern Kulturcenter, Ranunkelvej, 6900 Skjern – Lokale 3+4

Fysisk aktivitet er effektiv medicin, og fitness er en effektiv og målrettet fysisk aktivitet. Men hvad er fitness og sund fitness? Hvad er usund fitness? Hvor finder man sund fitness og den sundeste fitness?
Danmark har over 1000 fitnesscentre med alle former for fitness for stort set alle målgrupper – børn, unge, voksne og ældre, tilsyneladende raske, særlige målgrupper og personer med særlige behov.
Fitness er derfor en betydningsfuld ressource i sundhedsfremme og forebyggelse i Danmark. Udnyttes disse 'sundhedscentre' godt nok?

Book din plads her 

 

Dansk landbrugs fortid, nutid og fremtid

Foredragsholder: Niels Kærgaard

Tidspunkt: Torsdag den 25. april kl. 19.00

Sted: Innovest, Ånumvej 28, 6900 Skjern

Dansk landbrug har en glorværdig historie, men står i dag overfor store udfordringer. Hvad bringer fremtiden?
Engang var landbrug det dominerende erhverv i Danmark med over 200.000 små familiebrug. Kvæg, svin og planteavl gik op i en højere enhed – dyrene levede af planterne, planterne af husdyrgødning og restprodukterne fra oste- og smørproduktionen blev brugt som svinefoder. Erhvervet var dominerende både i kulturlivet og i det politiske liv.
I dag har vi under 10.000 industrialiserede og specialiserede heltidsbedrifter. Næsten ingen har både kvæg og svin. Brugene er store og effektive, men er også gældsplagede, og mange har problemer med at få det til at løbe rundt økonomisk. Der er ingen landmænd i folketinget.
I foredraget beskrives udviklingen fra små alsidige familiebrug med masser af arbejdskraft og heste til det moderne industrialiserede landbrug, og det diskuteres, hvad fremtiden kan bringe. Er en overgang til økologisk drift en mulighed? Er brugene blevet for store til at være familiebrug, eller er de stadig for små til at konkurrere med kæmpebrugene i blandt andet USA?

Book din plads her  

 

Mandag den 29. april

Fedme og diabetes: Blot et spørgsmål om livsstil?

Foredragsholder: Jens Høiriis Nielsen

Tidspunkt: Mandag den 29. april kl. 10.15

Sted: VGT, Skolegade 15, 6800 Tarm

Mange opfatter overvægtige personer som nogen, der bare ikke kan styre sig. Der er imidlertid mange årsager til, at nogle mennesker bliver overvægtige, uden at de selv er skyld i det.
Det drejer sig om arvelige forhold og om miljøpåvirkninger, som allerede starter under fosterudviklingen og i den tidlige barndom. Det viser sig ved, at både høj og lav fødselsvægt er forbundet med øget risiko for overvægt og type 2-diabetes.
På globalt plan ser vi en epidemisk vækst i såvel overvægt som type 2-diabetes, som hænger sammen med øget kalorieindtagelse og mangel på fysisk aktivitet. Da type 2-diabetes nu opstår hos yngre mennesker, øges risikoen for udviklingen af alvorlige følgesygdomme som åreforkalkning, blindhed, nyresvigt og koldbrand.
Foredraget vil omhandle nogle af de biologiske mekanismer, der er involveret i sygdommene, samt mulighederne for at forebygge og behandle dem.

 Book din plads her

 

Tirsdag den 30. april

Kan man smage, at guleroden er fra Lammefjorden?

Foredragsholder: Rene Langdahl Jørgensen

Tidspunkt: Tirsdag den 30. april kl. 18.00
Arrangementet er gratis.

Program:
18.00  Spisning
18.45-20.30  Foredrag

Sted: Fødevareparken, Feldsingvej 3, 6900 Skjern.

Nogle siger, at Danmark kan noget særligt med fødevarer, men kan det nu også passe?
Franskmændene kalder det 'terroir', når maden smager af et bestemt oprindelsessted. De seneste år har fødevareudviklingen i Danmark været omfattende, og små håndværksbaserede produktioner blomstrer frem.
Foredraget kommer omkring jordbunds- og klimaforhold med potentiale for særegne fødevareprodukter og perspektiverer til andre europæiske regioner, der har satset på stedbunden mad/terroir som grundlag for vækst og kulinarisk succes.

 Book din plads her